1η Ημερίδα ImmigrationPolicy2.0

14 Φεβρουαρίου 2011 – Βερολίνο

Η κοινοπραξία του Ευρωπαϊκου Έργου ImmigrationPolicy2.0 διοργανώνει μία διεθνή ημερίδα (“First ImmigrationPolicy2.0 Workshop”) σχετικά με το θέμα των δυνατοτήτων και απαιτήσεων της εναρμόνισης των μεταναστευτικών πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος του είναι να παρέχει στους ειδικούς του τομέα της οικονομικής μετανάστευσης και της θεσμικής ενσωμάτωσης υπηκόων τρίτων χωρών, πληροφορίες σχετικές με το έργο ώστε να επιτευχθούν ερεθίσματα για την ανάπτυξη ενός διασυνδεδεμένου ευεργετικού εργαλείου.
Το έργο διεξάγεται υπό την αιγίδα του 7ου Προγράμματος Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (CIP-ICT-PSP-2009-3). Χρησιμοποιώντας μία σειρά προηγμένων τεχνολογιών των ΤΠΕ, ο κύριος στόχος είναι να προσφέρει την ευκαιρία στους νόμιμους μετανάστες, φορείς σχεδίασης πολιτικής, δημόσιους φορείς και εμπειρογνώμονες του τομέα της μετανάστευσης, να προσφέρουν τις πολύτιμες γνώσεις και την εμπειρία τους, προκειμένου να ενισχυθούν αποτελεσματικά οι προσπάθειες για εναρμόνιση των μεταναστευτικών πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να καταστεί δυνατός ο εντοπισμός των υφιστάμενων αποκλίσεων από τις οδηγίες της Ε.Ε.
Η Πανευρωπαϊκή εναρμόνιση των πολιτικών μετανάστευσης είναι ένα μακροχρόνιο και δύσκολο θέμα, δεδομένης της ανάγκης για συμβιβασμό πλήθους Εθνικών προτάσεων, πρακτικών και διαδικασιών μεταναστευτικής πολιτικής προς τις κοινές, ισορροπημένες και αποτελεσματικές πολιτικές της Ε.Ε. Η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερόμενων, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών και όσων λαμβάνουν αποφάσεις, καθώς επίσης των πολιτών και της κοινωνίας, κρίνεται απαραίτητη για την ελάττωση της ετερογένειας των ποικίλων πολιτικών, κανονισμών και αντιλήψεων.

 

First_IMP2.0_Workshop.pdf