Επικοινωνία

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Διεύθυνση:
Ακροπόλεως 30, 17234
Τηλέφωνο: (+30) 210 927 0065

Πρόεδρος: Αλέξανδρος Ζαβός
E-mail: president@imepo.org