ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΙΔΡΥΣΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Με απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών εγκρίθηκε η ίδρυση και λειτουργία του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΙΜΕΠΟ), με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας, με έδρα την Αθήνα.

Στόχος του ΙΜΕΠΟ είναι η ενημέρωση της ελληνικής κοινωνίας για όλες τις πτυχές του μεταναστευτικού φαινομένου μέσω μιας ρεαλιστικής προσέγγισης, που λαμβάνει υπόψη τα πραγματικά δεδομένα, τις διεθνείς εξελίξεις αλλά και τις ασκούμενες πολιτικές παγκοσμίως.

Επίσης σκοπός, μεταξύ άλλων, της ίδρυσης του ΙΜΕΠΟ είναι η διαμόρφωση προτάσεων και η ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συναίνεση για τη χάραξη μιας μακροπρόθεσμης μεταναστευτικής πολιτικής.

Τους στόχους αυτούς το ΙΜΕΠΟ θα επιδιώξει να υλοποιήσει με τη συμμετοχή του σε επιστημονικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για θέματα μετανάστευσης, με την οργάνωση ομιλιών, ημερίδων και συνεδρίων και με τη συνεργασία με συναφείς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την υλοποίηση προγραμμάτων σε θέματα μετανάστευσης.

Τα ιδρυτικά μέλη του Ινστιτούτου, που απαρτίζουν και το πρώτο Δ.Σ., προέρχονται από την ακαδημαϊκή κοινότητα, τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, έχουν εμπειρία και γνώση του μεταναστευτικού φαινομένου στις διάφορες εκφάνσεις του και είναι οι εξής (αλφαβητικά):

Χρήστος Αυγουλάς, καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (μέλος)

Πανωραία Δουζίνα, δικηγόρος (μέλος)

Αλέξανδρος Ζαβός, μαθηματικός (πρόεδρος)

Δημήτρης Καρλής, δικηγόρος (μέλος)

Θεόδωρος Κατσάς, δικηγόρος, λέκτορας Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (μέλος)

Ηλίας Μπεζεβέγκης, καθηγητής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (αντιπρόεδρος)

Δέσποινα Πολέμη, επίκουρη καθηγήτρια Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς (μέλος)

Μιχαήλ-Θαλής Πουλαντζάς, ομότιμος καθηγητής Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Ρώμης (ταμίας)

Θωμάς Πουφινάς, δρ. μαθηματικών, ιδιωτικός υπάλληλος (μέλος)

Χρήστος Ράμμος, δρ. φιλ., καθηγητής Πειραματικού Λυκείου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης (γραμματέας)

Ιωάννης Φίκας, δρ. φιλ., Εκτελεστικός Διευθυντής Νέων Προγραμμάτων στο Αμερικανικό Κολλέγιο της Ελλάδος (μέλος)

Επικοινωνία: Τηλ./ Φαξ: 2109270069

Ε-mail: contact@imepo.org