Πανευρωπαϊκό Συνέδριο με θέμα: «Κοινωνική ένταξη των Μεταναστών – Καλές Πρακτικές στους τομείς Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφάλισης»

Το Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής Prolepsis, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, διοργανώνει το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο με θέμα: «Κοινωνική ένταξη των Μεταναστών – Καλές Πρακτικές στους τομείς Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφάλισης» στην Αθήνα, στις 27-28 Ιουνίου 2011.

Η διεθνής μετανάστευση είναι ένα θέμα που επηρεάζει άμεσα όλα τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθιστώντας σημαντική την ύπαρξη αποτελεσματικών πολιτικών ένταξης. Βασικός σκοπός του συνεδρίου είναι η ανταλλαγή καλών πρακτικών, εμπειριών και απόψεων ανάμεσα στα Κράτη-Μέλη όσον αφορά στην κοινωνική ένταξη των μεταναστών, με έμφαση στους τομείς της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας.

Εκπρόσωποι από την κεντρική και αποκεντρωμένη διοίκηση, τον ακαδημαϊκό χώρο, τα ερευνητικά ιδρύματα και την κοινωνία των πολιτών στους τομείς της μετανάστευσης, της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας, θα συναντηθούν με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών σε μια προσπάθεια προαγωγής και ενδυνάμωσης του διαλόγου και ενίσχυσης της δικτύωσης και επικοινωνίας των εμπλεκόμενων φορέων των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περισσότερες πληροφορίες http://www.migrationconference.eu/gr/