Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – Ι.ΜΕ.ΠΟ. αναπτύσσει συνεργασίες με Διεθνείς Οργανισμούς, Ινστιτούτα και κυβερνητικούς φορείς άλλων χωρών της Ε.Ε., των Η.Π.Α., του Καναδά κ.α. στα πλαίσια της ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών σχετικά με τα μεταναστευτικά ρεύματα σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, με σκοπό την από κοινού υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και την ανάληψη δράσεων ενημέρωσης του κοινού κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας.