Σύσταση

Μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι το έτος 2014, με αφετηρία την ημερομηνία δημοσιεύσεως του καταστατικού στα οικεία βιβλία του πρωτοδικείου Αθηνών, είναι κατ’ εξαίρεση όλοι οι ιδρυτές της εταιρείας και η συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

· Πρόεδρος: Αλέξανδρος Ζαβός του Δημητρίου και της Νίνας, εκπαιδευτικός,

· Αντιπρόεδρος: Καθηγητής Ηλίας Μπεζεβένγκης του Γεωργίου και της Καλλιόπης, Πανεπιστήμιο Φιλοσοφικής Σχολής, Τμήμα Ψυχολογίας,

· Γραμματέας: Δρ. Χρήστος Ράμμος του Αποστόλου και της Ευαγγελίας, εκπαιδευτικός,

· Ταμίας: Καθηγητής Μιχαήλ – Θαλής Πουλαντζάς του Δράκουλη και της Καλλιόπης, ομότιμος καθηγητής πανεπιστημίου Ρώμης, Τμήμα Κοινωνιολογίας

· Δημήτρης Καρλής του Γεωργίου και της Ελένης, Νομικός,

· Δρ. Θωμάς Πουφινάς του Αναστασίου και της Αγγελικής, οικονομικός αναλυτής,

· Λέκτορας Θεόδωρος Κατσάς του Γεωργίου και της Στυλιανής, Νομικός, Λέκτορας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

· Αναπληρώτρια καθηγήτρια Δέσποινα Πόλεμη του Λεωνίδα και της Πηνελόπης, Πανεπιστημίου Πειραιώς, Τμήμα Πληροφορικής,

· Καθηγητής Φίκας Ιωάννης του Κωνσταντίνου και της Σοφίας, εργάζεται ως Director of Recruitment Development στο New York College,

· Καθηγητής Χρήστος Αυγουλάς του Ευαγγέλου και της Όλγας, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής.

· Δουζίνα Πανωραία, του Γεωργίου και της Μαρίας, Νομικός