Δαίδαλος

Η πύλη του Δαίδαλου αποτελεί ένα διασυνοριακό δίκτυο νέων ανθρώπων που αναζητούν εργασία, νέων επιχειρηματιών, τοπικών και περιφερειακών ενώσεων που έχει ως στόχο την προώθηση της απασχόλησης στην λεκάνη της Μεσογείου.