Κυριακή 19 Ιουνίου 2011: Μετανάστευση:Πολιτεία- Κοινωνία

Ο πολιτιστικός σύνδεσμος Ελλάδα – Πακιστάν και Minhaj Peace & Integration Council Of Europe σας προσκαλούν στο σεμινάριο που διοργανώνουν την Κυριακή

Regional Seminar Series on Europe’s new Mediterranean Reality: Migration and Asylum in Malta, Greece and Cyprus

Regional Seminar Series on Europe's new Mediterranean Reality: Migration and Asylum in Malta, Greece and Cyprus A joint initiative of the European

The 7th International Seminar of the Cycle “Dialogue of Civilizations and Cross-Cultural Cooperation”, Moscow 2014

The 7th International Seminar of the Cycle “Dialogue of Civilizations and Cross-Cultural Cooperation” The 5th of December 2014 was the last day of the