Φίλοι

ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΙΜΕΠΟ – “ΜΗΤΡΩΟ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΙΜΕΠΟ”

Φυσικά πρόσωπα που αποδέχονται τους σκοπούς του ΙΜΕΠΟ και επιθυμούν να υπηρετήσουν τους στόχους του, κατατάσσονται στους “φίλους του ΙΜΕΠΟ”.

Η ιδιότητα του “φίλου του ΙΜΕΠΟ” αποκτάται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου προς το Διοικητικό Συμβούλιο και σχετική απόφαση αυτού.

Η αίτηση πρέπει να περιέχει ρητή δήλωση του ενδιαφερομένου, ότι αποδέχεται πλήρως τους σκοπούς του ΙΜΕΠΟ όπως ορίζονται στο καταστατικό του.

Οι “φίλοι του ΙΜΕΠΟ” συμμετέχουν ενεργά στην προώθηση των στόχων του χωρίς να έχουν οικονομικές υποχρεώσεις όπως συμβαίνει με τους εταίρους του ΙΜΕΠΟ.

Εάν επιθυμείτε να γίνετε μέλος του Ι.ΜΕ.ΠΟ, παρακαλώ συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα. Το αίτημά σας εγγραφής θα αξιολογηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) και θα ενημερωθείτε με e-mail.